OK
----

پارت یک

صاحب نظران بر این باورند که مشاوره و مشورت در تجارت رمز بقای عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و یکی از مهمترین معیارهای حیات هر بنگاه توجه

اطلاعات بیشتر

پارت دو

صاحب نظران بر این باورند که حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری رمز بقای عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و یکی از مهمترین معیارهای حیات هر بنگاه توجه

اطلاعات بیشتر

پارت سه

صاحب نظران بر این باورند که حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری رمز بقای عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و یکی از مهمترین معیارهای حیات هر بنگاه توجه

اطلاعات بیشتر

کاربرد
برای انتقال آب تمیز با دمای مایع بین 0 درجه سانتی گراد و 40 درجه سانتی گراد

قابل استفاده در تامین آب و جمع آوری فاضلاب برای کارخانه ها،

معادن و کاربری شهری و همچنین آبیاری و غیره

امکانات
بدنه پمپ تقویت شده تضمین کننده خدمات با دوام تر و قابل اعتماد تر است.

درجه حرارت روغن موتورهمیشه در بهترین شرایط است

اثر آب بندی بهتر با استفاده از سیل مکانیکی خاص.

خروجی 5 جهتی برای استفاده مناسب .

بهبود هندل برای شروع آسان تر .

20 درصد افزایش بار به لطف طراحی بسیار جمع و جور است.

مصرف بنزین کمتر است. 

ویژگی های ساخت و ساز

تک پروانه - پروانه گریز ار مرکز ورودی محوری و تخلیه شعاعی

ورودی و خروجی در انطباق با DN با استاندارد EN 733 (سابق DIN 24255) و UNI 7467
فلنج در انطباق با UNI 2236 و DIN 2532
پروانه، شیر کنترل و موتور را می توان بدون جدا کردن بدنه پمپ از لوله های استخراج جدا کرد
3500  3000 2300 2000 1800 1500 1400 1200 900 800 700 600 450 10 8  6 150  100  0 Q( مترمکعب بر ساعت )
توان 
 مدل
210  180 138 120 108 90 84 72 54 48  42 36 27 24 18 15 9 6  0  Q( جریان بر دقیقه )  اسب بخار  کیلووات
                    - - 9 12 15 16.7 17.5
 
0.75  *32-125/07
                   

9 14.5 16.5 19.7 21 22 1.5  1.1  *32-125/11
                          15.8  18.5  22.5  23.7  25.4  2 1.5  *32-160/15 
                          15  22  24.5  28.5 29.6  31  3 2.2  *32-160/22
                        15  19  25.5   28 34  34.3  35  4 * 32-160/30
                        19.8  24.6  32.2  35.2  39.8  43  44.2  3 *32-200/30
                         30.3 35 41.9  45.5  50  52  54.5  5.5 *32-200/40
                          37.5 56  63  71.8  74.7  79.5  7.5 5.5  *32-250/55 
                          57.8  76 83   91.8 95  99.5  10 7.5  *32-250/75 
                      5.8  10.1  11.5 13.5        14.7  1.1 1.1  40-125/11 
                     6 9.6  13.9  15 17        18.1  2 1.5  40-125/15 
                  8.3  13 16 20.2 21.5 23.2       24.5  3 2.2   40-125/22  
                    17.5 21.5 26.3 27.5 29.5       31.8  4 40-160/30 
                  20.1  25 28.5 33 34 36        38  5.5 40-160/40 
                     30 35 40.1  41.3 43.8       46  7.5 5.5  *40-200/55 
                  36.5  41 45 50 51.5 53.6        57  10 7.5  *40-200/75 
                  39.8  45 49.5 55 56.5 59        64  12.5 9.2  *40-250/92 
                  47  52.2 57.5 63.5 65 67.5        72  12 11  *40-250/110 
                  61  65 71 75.2 77.3 80       84.5  20 15  40-250/150 
              6.5  11.5 12.8 14 15.4             17  3 2.2  50-125/22 
              11  15.6 17 18 18.8             20  4 50-125/30 
            11.8  15.8 20.3 21.5 23 23.1             24  5.5 50-125/40 
            14.8  20.5 26.6 28 30 30.6             32  7.5 5.5  50-160/55 
          21  24 29 34.4 36 37 38             40  10 7.5  50-160/75 
            25.7  32.5 40.9 43 45 46.8             50.5  12.5  9.2  *50-200/92 
          29  33  40 47.5 50 52 53.5             57.5  15  11  *50-200/110 
            41  50 59 61.5 63 64             68.5  20  15  *50-250/150 
          47  51.5 60.5 68 70 72 73.2             77  25  18.5  *50-250/185 
          57  61.9 70 78.7 80.8 81.5 83             86.3  30  22  *50-250/220 
          11.8  13 14.5 16.8 17.3                 19  5.5  65-125/40 
        13.7  16.7 17.5 19 20.9 21.3                 23  7.5  5.5  65-125/55 
      18  20 22.5 23 24.5 25.6 26                 27  10  7.5  65-125/75 
      21.5  24 27.1 28 30 31.5                   33  12.5  9.2  65-160/92 
      25.5  28 30.8 31.5 33 34.5                   36  15  11  65-160/110 
       33 35 37.8 38.5 40 41                   42  20  15  65-160/150 
   

33  39.2 41 43.5 46                   45.5  20  15  65-200/150 
        41.5  47 48.3 51.2 53.5                   53  25  18.5  65-200/185 
      43.5  47 53 54 57.2 59.5                   59  30  22  65-200/220 
    34  36.5 38.2 40.6 41.2 42                     41.2  25  18.5  65-200I/185 
    41  44 46 47.5 48                       48  30  22  65-200I/220 
    54  56.2 58 58.5 59                       59.5  40  30  65-200I/330 
      45  49 54 56.5 58.2 61.5                   62  30  22  65-250/220
    54  61.5 64.5 69.5 71.5 73 75                   76  40  30  65-250/300 
    68  75  78  83  84  86.5 88.3                   90  50  37  65-250/370 
  16  22.5  24.5  26 27.3                          27  15 11  80-160/110 
16.7  22.1  28.5  30.2  31.3  32.5                          32.8  20 15  820-160/150 
23.5  28.8  33.8  36.7  36.8  38                          39  25 18.5  80-160/185 
24.5  32.5  41  43.5  45.5  47.5                          48  30 22  80-200/220 
40.5  47  54.5  57  58  59.5                          60  45 30  80-200/300 
38.5  49.5  61.5  65.5  67.5  70.5                          71.5  50 37  80-250/370 
51  63.2  76.4  76.5  78.5  80.5                          80  61  45  80-250/450 
68.3  77.6  86.8   89.8 91.2  93.5                          92.5  75   55 80-250/550 

نقشه برش خورده         


 نوع مواد تشکیل دهنده
قطعه

ردیفMotor
HT 200
Support
2
Steel/AISI 304 Pump Shaft
3
Carbon/Stainless Steel
Mechanical Seal
4
HT200/Stainless Steel
Impeller
5
AISI 304
Nut
6
HT200
Pump Body
7
HT200 Flange 8


   

       
  

تماس با لئوپارس

آدرس ما

دفتر مرکزی: تهران – دروازه شمیران –نبش خیابان شهید ناطقی – کوچه مسجد فخر – پلاک 3 – طبقه دوم

تلفن تماس

تلفن : 12- 77682608

فاکس

فاکس : 77622397

آدرس ایمیل

ایمیل : info@leopars.com