OK

----

پارت یک

صاحب نظران بر این باورند که مشاوره و مشورت در تجارت رمز بقای عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و یکی از مهمترین معیارهای حیات هر بنگاه توجه

اطلاعات بیشتر

پارت دو

صاحب نظران بر این باورند که حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری رمز بقای عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و یکی از مهمترین معیارهای حیات هر بنگاه توجه

اطلاعات بیشتر

پارت سه

صاحب نظران بر این باورند که حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری رمز بقای عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و یکی از مهمترین معیارهای حیات هر بنگاه توجه

اطلاعات بیشتر

کاربرد
زهکشی فاضلاب در کارخانه ها، سایت های ساخت و ساز و واحدهای تجاری
سیستم های فاضلاب در تصفیه فاضلاب شهری
ایستگاه های فاضلاب در محله های مسکونی
پروژه های شهرداری
استخر گاز متان و آبیاری زمین ها در حومه شهر

 
پمپ
حداکثر. عمق غوطه وری: 5 متر
حداکثر. دمای مایع: +40 ° C
مایع میزان PH آب: 4-10
موتور
سیم پیچ مسی
محافظ حرارتی داخلی
شفت از فولاد ضد زنگ جوش داده شده
کلاس عایق: B
کلاس حفاظت: IP68

 ابعاد بسته بندی  وزن خالص  قطر پروانه   سرعت  حداکثر هد   حداکثر جریان    خروجی  توان موتور  ولتاژ مدل 
 میلیمتر  کیلوگرم میلیمتر  دور بر دقیقه    متر  مترمکعب بر ساعت  ورودی  اسب بخار  کیلووات  ولت
 500*260*240 17.5 25 3000 13 28 / 2 1  0.75  380  50WQ10-10-7.5
500*260*240 18.5 25 3000 13 28 / 2 1 0.75 220 50WQD10-10-7.5
510*260*240 23 20 3000 19 25 / 2 1.5 1.1 380 50WQ8-16-1.1
                      50WQD8-16-1.1 
520*260*240 24 20 3000 19 25 / 2 1/2  1.5 1.1 220 65WQ15-15-1.5
510*260*240 24 25 3000 15 28  / 2 1/2  1.5 1.1 220 65WQD15-15-1.5
 520*260*240 24.5 20 3000 22 25 / 2 2 1.5 380 50WQ15-20-2.2
 520*260*240 24.5 25 3000 20 35 / 2 1/2 2 1.5 380 65WQ25-17-2.2
 520*260*240 25.5 25 3000 20 35 / 2 1/2 2 1.5 220 80WQ40-9-2.2
 500*260*240 18 25 3000 13 28 50-50 2 1 0.75 380 50WQ15-26-0.75A
 500*260*240 19 25 3000 13 28 50-50 2 1 0.75 220 50WQD10-10-0.75A
 510*260*240 23.5 20 3000 19 25 50-50 2 1.5 1.1 380 50WQ8-16-1.1A
 520*260*240 24.5 20 3000 19 25 50-50 2 1.5 1.1 220 50WQD8-16-1.1A
 510*260*240 23.5 25 3000 15 28 50-65 2 1/2 1.5 1.1 380 65WQ15-10-1.1A
 520*260*240 24.5 25 3000 15 28 50-65 2 1/2 1.5 1.1 220 65WQD15-10-1.1A
 520*260*240 25 20 3000 22 25 50-50 2 2 1.5 380 50WQ8-20-1.5A
 520*260*240 26 20 3000 22 25 50-50 2 2 1.5 220 50WQD8-20-1.5A
520*260*240 25 25 3000 20 35 50-65 2 1/2 2 1.5 380 65WQ25-
 520*260*240 26 25 3000 20 35 50-65 2 1/2 2 1.5 220 80WQ40-13-3
 680*260*300 44 25 3000 23 38 50-50 2 3 2.2 380 100WQ60-9-3
 680*260*300  44  25  3000  23  38  50-50  2  3  2.2  380 65WQ25-28-4
 680*260*300  42  25  3000  22  44  65-65  2 1/2  3  2.2  380 80WQ40-18-4
 710*260*290  41  30  3000  16  65  65-80  3  3  2.2  380 100WQ60-13-4
 710*260*290  49  25  3000  29  47  50-50  2  4  3  380 50WQ15-40-5.5
 710*260*290  52  30  3000 26  55  65-65  2 1/2  4  3  380 80WQ30-30-5.5
 ابعاد بسته بندی  وزن خالص  قطر پروانه   سرعت  حداکثر هد   حداکثر جریان    خروجی  توان موتور  ولتاژ مدل 
 میلیمتر  کیلوگرم میلیمتر  دور بر دقیقه    متر  مترمکعب بر ساعت  ورودی  اسب بخار  کیلووات  ولت
 520*260*240 25.5 20 3000 22 25 / 2 2 5.5 380 100WQ65-15-5.5
 520*260*240 24.5 25 3000 20 35 / 2 1/2 2 5.5 380 100WQ45-22-7.5
 520*260*240 25.5 25 3000 20 35 / 2 1/2 2 1.5 380 150WQ100-10-7.5
 500*260*240 18 25 3000 13 28 50-50 2 1 0.75 380 100WQ65-15-5.5(4P)
 500*260*240 19 25 3000 13 28 50-50 2 1 0.75 380 150WQ110-10-5.5(4P)
 510*260*240 23.5 20 3000 19 25 50-50 2 1.5 1.1 380 100WQ100-15-7.5(4P)
 520*260*240 24.5 20 3000 19 25 50-50 2 1.5 1.1 380 150WQ150-10-7.5(4P)
 510*260*240 23.5 25 3000 15 28 50-65 2 1/2 1.5 1.1 380 100WQ100-25-11(4P)
 520*260*240 24.5 25 3000 15 28 50-65 2 1/2 1.5 1.1 380 150WQ130-15-11(4P)
 520*260*240 25 20 3000 22 25 50-50 2 2 1.5 380 200WQ300-7-11(4P)
 520*260*240 26 20 3000 22 25 50-50 2 2 1.5 380 100WQ100-30-15(4P)
520*260*240 25 25 3000 20 35 50-65 2 1/2 2 1.5 380 150WQ130-20-15(4P)
 520*260*240 26 25 3000 20 35 50-65 2 1/2 2 1.5 380 200WQ250-11-15(4P)
 680*260*300 44 25 3000 23 38 50-50 2 3 2.2 380 150WQ180-25-22(4P)
 680*260*300  44  25  3000  23  38  50-50  2  3  2.2  380 200WQ300-15-22(4P)
 680*260*300  42  25  3000  22  44  65-65  2 1/2  3  2.2  380 150WQ180-30-30(4P)
 710*260*290  41  30  3000  16  65  65-80  3  3  2.2  380 200WQ250-22-30(4P)
 710*260*290  49  25  3000  29  47  50-50  2  4  3  380 250WQ600-9-30(4P)
 710*260*290  52  30  3000 26  55  65-65  2 1/2  4  3  380 300WQ800-7-30(4P)

 

نقشه برش خورده سری پمپ های عمودی

نوع مواد تشکیل دهنده

 قطعه

ردیف
 نوع مواد تشکیل دهنده
قطعه
ردیف
Cast Iron
 Pump Body
12 Steel
Handle
Cast Iron
Impeller  13 Cast Iron
Upper Cover 
2
Cast Iron
 Base 
14
Capacitor
3
Cable
15
Thermal Protector
4
Sic-Sic/Carbon-Ceramic(<7.5KW)Sic-Sic/Sic-Sic(>7.5KW
 Mechanical Seal  16 Cast Iron
Upper Bearing Seat
5

Oil Seal  17    Bearing
Cast Iron  Hose Coupling  18     Stator
 Cast Iron
Terminal Box  19    Rotor 
 Cast Iron
Seal Bracket  20    Bearaing 
   Wiring Terminal  21    Cast Iron  Motor Body 10 

 
Cast Iron   Bearing Seat
11

 
 
 
                                           

تماس با لئوپارس

آدرس ما

دفتر مرکزی: تهران – دروازه شمیران –نبش خیابان شهید ناطقی – کوچه مسجد فخر – پلاک 3 – طبقه دوم

تلفن تماس

تلفن : 12- 77682608

فاکس

فاکس : 77622397

آدرس ایمیل

ایمیل : info@leopars.com