OK

به استحضار مشتریان محترم می رساند

 سری جدید پمپ های سانتریفیوژ تک پروانه افقی (
NST ) و سانتریفیوژ تک پروانه افقی تمام استیل (NZS ) رسید.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های شرکت تماس حاصل بفرمایید.