OK

افتتاح کارخانه و انبار جدید شرکت لیو نفیس پارس


بدینوسیله به استحضار همکاران و مشتریان گرامی می رساند با استعانت از خداوند متعال و عمل به رهنمود های مقام معظم رهبری

 در راستای حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی ، کارخانه و انبار جدید شرکت لیو نفیس پارس واقع در شهرک صنعتی شمس

آباد با حضور محترم اعضای هیئت مدیره افتتاح گردید.