OK
----

پارت یک

صاحب نظران بر این باورند که مشاوره و مشورت در تجارت رمز بقای عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و یکی از مهمترین معیارهای حیات هر بنگاه توجه

اطلاعات بیشتر

پارت دو

صاحب نظران بر این باورند که حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری رمز بقای عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و یکی از مهمترین معیارهای حیات هر بنگاه توجه

اطلاعات بیشتر

پارت سه

صاحب نظران بر این باورند که حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری رمز بقای عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و یکی از مهمترین معیارهای حیات هر بنگاه توجه

اطلاعات بیشتر
کاربرد

در سیستم های آبرسانی و ساختمانهای مختلف می باشد  :

برج ها ، بیمارستان ها ، مدارس ، مجموعه های ورزشی و تفریحی و ... .

سیستم های اطفاء حریق

مصارف کشاورزی و آبیاری

تأمین آب صنعتی کارخانجات و صنایع
 
در پروژه هایی که یک پمپ به تنهایی نمی تواند جوابگوی دبی یا هد مورد نیاز باشد یا استهلاک یک پمپ به حدی زیاد باشد که از لحاظ مهندسی توجیح ندارد یا زمانی که نوسانات الگوی مصرف زیاد باشد بجای یک پمپ از دو یا چند پمپ استفاده می شود تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود . از این رو می توان پمپ ها را با ترکیب های گوناگون به یکدیگر متصل کرد تا دبی و هد مورد نیاز سیستم تأمین گردد
تماس با لئوپارس

آدرس ما

دفتر مرکزی: تهران – دروازه شمیران –نبش خیابان شهید ناطقی – کوچه مسجد فخر – پلاک 3 – طبقه دوم

تلفن تماس

تلفن : 12- 77682608

فاکس

فاکس : 77622397

آدرس ایمیل

ایمیل : info@leopars.com